НАЧАЛО / НОВИНИ / Икономика / 100 млн.лв. приходи ...
Бизнес новини

100 млн.лв. приходи от концесии за полезни изкопаеми

Снимка: 100 млн.лв. приходи Министър Петкова припомни приемането през 2015 г. на актуализираната минна стратегия, благодарение на което днес секторът у нас разполага с ясна визия за своето развитие до 2030 г.
18.05.2018, 15:05 · Economy News
 

През първото тримесечие на 2018 г. около 1 млн. българи са пътували с цел туризъм, което е с 8.2% по...
23.05.2018, 17:55 часа · Econ.bg »
 

Общата индикативна стойност на поръчката за проектиране е 1 010 700 млн. лв. без ДДС и се финансира ...
23.05.2018, 17:59 часа · Economy News »
 

Правителството одобри 10 671 137 лв. за преструктуриране и модернизиране на научната инфраструктура ...
23.05.2018, 16:20 часа · Econ.bg »
 

Държавен фонд "Земеделие" преведе 43 952 530 лева по мярка 10 "Агроекология и климат&...
23.05.2018, 17:27 часа · iNews »
 

За пръв път мнозинство от европейците смятат, че техният глас се чува в ЕС, показва проучване на Евр...
23.05.2018, 12:10 часа · Economy News »
 

През първите три години ще бъде осигурена заетост на до 300 души като е възможно в следващите осем г...
23.05.2018, 18:55 часа · Economy News »
 

Посещенията им за периода януари-март 2018 г. са повече от 161,5 хил., като нарастват с 14,6% спрямо...
23.05.2018, 11:08 часа · Economy News »
 

Основният индекс на потребителските цени, който включва петролни продукти, без волатилните свежи хра...
23.05.2018, 16:40 часа · Economy News »