НАЧАЛО / НОВИНИ / Икономика / Спад на промишления ...
Бизнес новини

Спад на промишления индекс с 1.2%

Снимка: Спад на промишления През септември 2018 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.2%.
09.11.2018, 15:10 · Economy News
 

Индексът на потребителските цени за октомври 2018 г. спрямо септември 2018 г. е 100.7%, тоест месеч...
14.11.2018, 12:05 часа · Дневник »
 

През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3% спрямо съответното ...
14.11.2018, 13:00 часа · Econ.bg »
 

През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3% спрямо съответното...
14.11.2018, 11:45 часа · Дневник »
 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2018 г. е 37.4%, като остава на съ...
13.11.2018, 10:10 часа · Economy News »
 

Според данни на НСИ през периода януари - септември 2018 г. износът на стоки от България за трети ст...
14.11.2018, 15:10 часа · Economy News »
 

През периода януари - септември 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 39 795.2 млн....
14.11.2018, 09:03 часа · Economy News »
 

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване ...
14.11.2018, 12:57 часа · Economy News »
 

Мениджърите на промишлените предприятия очакват през тази година инвестициите в сектора да се свият...
14.11.2018, 12:21 часа · Дневник »
 

Годишната инфлация за октомври 2018 г. спрямо октомври 2017 г. е 3.7%. Средногодишната инфлация за п...
14.11.2018, 13:07 часа · Economy News »
 

Спрямо края на Q2 на 2018 г. най-голям спад на наетите лица се наблюдава в "Хотелиерство и ресторант...
13.11.2018, 18:03 часа · Economy News »