НАЧАЛО / РЕГИОНИ / Благоевград / Страница 2
Новини от Благоевград

Правителството утвърди подписания на 23 ноември 2017 г. в Струмица Меморандум за разбирателство межд...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена програма на България и Индия за сътрудниче...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Правителството одобри Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, з...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Поради лоши метеорологични условия, влошена пътна обстановка, повреди в отоплителната инсталация, пр...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Правителството одобри промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образован...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

100 нови социални услуги в общността за над 2000 лица с увреждания и възрастни, които не могат да се...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Правителството прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европе...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Правителството прие Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията па перс...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и пр...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

От 120 на 150 места се увеличава капацитетът на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Р...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Върховна административна прокуратура се самосезира по повод множество публикации в медиите, провокир...
14:20 часа · ИнфоМрежа »
 

Служители от сектор „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната...
14:20 часа · ИнфоМрежа »