НАЧАЛО / НОВИНИ / Икономика
Бизнес новини

Центрове и оси на развитие в България

Снимка: Центрове и оси Общо 194 млрд. лв. е стойността на произведената продукция от нефинансовите предприятия в страната през 2019 г. Преработващата промишленост продължава да бъде водеща с близо 69 млрд. лв. или 35,5% от произведената продукция от нефинансовите предприятия.
05.05.2021, 13:10 · Economy News

Стойността на сделката не е обявена
10.05.2021, 11:20 часа · Money.bg »

Министърът на икономиката отбеляза, че само от началото на 2021 г. по Закона за насърчаване на инвес...
10.05.2021, 09:15 часа · Economy News »

Получените отговори в допитването са общо 762, като 41,9% са от стопански субекти, 18% от финансови ...
10.05.2021, 16:45 часа · Economy News »

Той напусна поста президент на Alphabet през декември 2019 година
11:13 часа · Money.bg »

Батериите, пускани на пазара на ЕС, следва да придобият устойчиво развитие и да станат високоефектив...
10.05.2021, 10:35 часа · Economy News »

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на лице, което е почти без про...
09:12 часа · Economy News »

През март по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1719 места з...
11:39 часа · Дневник »

Компанията е инвестирала 23 милиона лева в нови продукти и машини през 2020 година
12:15 часа · Money.bg »

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ (ИЗП) с 9 % през последните 10 год...
10.05.2021, 06:15 часа · Economy News »

Компанията пласира дълг от 18,5 млрд. долара заради ниските лихви
14:00 часа · Money.bg »