НАЧАЛО / НОВИНИ / Икономика
Бизнес новини

Помощите за отопление стават 523,55 лева.

Снимка: Помощите за отопление Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други обстоятелства.
22.07.2021, 18:15 · Economy News

Най-търсеното обзавеждане за спалня струваше 800-850 лева, което е с 30% повече в сравнение с период...
15:15 часа · Economy News »

Компанията Caritas привлича огромни суми като обещава 800% възвръщаемост на хората, които направят д...
24.07.2021, 16:35 часа · Money.bg »

Системата на психиатричното обслужване "боледува" от недостатъчно ресурси, недобра координация и ли...
12:35 часа · Дневник »

Потенциалните инвестиции по реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за ...
11:20 часа · Economy News »

Индексът ICE остава близо до четиримесечния връх, достигнат миналата седмица
11:40 часа · Money.bg »

Комисията за защита на конкуренцията заяви, че изграждането на газова междусистемна връзка със Сърби...
09:15 часа · Economy News »