НАЧАЛО / РЕГИОНИ / Русе
Новини от Русе

Практическото обучение в електронна среда на студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет се реализира

Снимка: Практическото обучение в Преподавателите и студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет усъвършенстват организацията, надграждат и развиват своя опит и продължават успешната реализация на учебната практика по социална работа в електронна среда, използвайки активно възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии и разработените методически ръководства. След удължаване на срока за дистанционно обучение в университета те са уверени, че качеството на практическата подготовка […] Материалъ
22.11.2020, 19:29 · RuseInfo

Днес ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев издаде заповед № 2117, ко...
03.12.2020, 13:09 часа · RuseInfo »

Във връзка с извършване ремонтни дейности по отстраняване пробив на разпределителен топлопровод  „То...
02.12.2020, 11:41 часа · RuseInfo »

Чана Лозева е новият директор на ОП „Паркстрой-Русе“. Тя е опитен ландшафтен архитект със задълбочен...
03.12.2020, 15:05 часа · RuseInfo »

Във връзка с извършване ремонтни дейности по отстраняване пробив на разпределителен топлопровод  „То...
02.12.2020, 11:42 часа · RuseInfo »

Организирани са обучения по Програма за кариерно ориентиране, групови дискусии по теми от 30 филма з...
02.12.2020, 18:26 часа · RuseInfo »