НАЧАЛО / РЕГИОНИ / Ямбол
Новини от Ямбол

Продължава осигуряването на безплатна храна в Община Тунджа

Снимка: Продължава осигуряването на От началото на 2022 г. продължава предоставянето на топла храна за 105 лица и семейства в неравностойно положение от 12 населени места на територията на община „Тунджа“. Това стана възможно след сключването на нов договор между Фонд „Социална закрила“ и Община „Тунджа“ по проект „Обществените трапезарии - социална закрила в малките населени места от селски тип“.
15.01.2022, 10:20 · Зона Ямбол

Пресконференция по повод представянето на идеен проект за обособяване на мрежа от трасета за планинс...
07:50 часа · Зона Ямбол »

В Ямбол започна поставянето на 108 броя контейнери за разделно събиране на зелени и дървесни биоразг...
25.01.2022, 14:50 часа · Зона Ямбол »